wtorek, 5 lutego 2013

TANNER SPRINGS PARK - artystyczne rozwiązanie w zagospodarowaniu wód opadowych

Tanner Springs Park, w dzielnicy Pearl w Portland, stan Oregon, jest unikalnym przykładem ekologicznego zrównoważonego rozwoju w ramach strefy miejskiej. Park został  zbudowany na dawnym terenie przemysłowym a stworzone tu naturalne siedlisko ma reprezentować historyczny ekosystemu, który istniał w tej części doliny rzeki Willamette przed rozwojem miasta.
Obszar parku ma spadek z zachodu na wschód, a zachodni koniec obszaru zagospodarowania jest porośnięty drzewami aby zobrazować dębowa sawannę (dębowa sawanna to sawanna bądź w małym stopniu zalesiona łąka, gdzie dominującym gatunkiem drzewiastym jest dąb). Rodzima łąka została nasadzona z góry na dół od sawanny, przez mokradła aż do stawu na wschodnim krańcu parku.Wszystkie wody opadowe, które znajdą się w granicach parku są oczyszczona i recyklingowane na miejscu. Woda sączy się do gleby,  migruje do zbiornika w warstwie niższej, a następnie jest potraktowana systemem światła ultrafioletowego, również pod powierzchnią gruntu. Czysta woda pojawia się następnie jako źródło i przepływa w  formie meandrującego strumienia do stawu.Niektóre materiały zastosowane w parku stanowią nawiązują do przemysłowej przeszłości miasta. Belgijskie bloczki którymi wyłożone są niektóre chodniki były pierwotnie używane jako balast na statkach żeglujących rzeką Columbia, a później wykorzystywane jako nawierzchnie na ulicach Portland. Również artystyczna instalacja na wschodnim krańcu parku składa się z chwiejących się ścian stworzonych z torów kolejowych, przeplatanych niebieskimi szklanymi witrażami. Te szklane panele przedstawiają zdjęcia owadów. Uzyte tory kolejowe są reliktami z Portland z XIX wieku.

źródło: http://landperspectives.wordpress.com
źródło zdjęcia http://www.artonfile.com/detail.aspx?id=LAV-07-12-12

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Follow by Email